Go to top

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een tandarts, specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek. (verwijzing)